Kan Juventus få tillbaka de inkorrekt fråntagna titlarna? Artikel 39 ger svar!

31 Scudetti på plan, eller ”Sul Campo” som det heter på italienska. Så många italienska ligatitlar har de nuvarande regerande mästarna och serieledarna Juventus vunnit. Men Juve flyttades ner till Serie B i 2006 och de fråntogs även två titlar. Troféerna och medaljerna är fortfarande hos Juve och spelarna/staben och än idag har sista ordet inte sagts i processen som är allt annat än klar och tydlig. Men frågan som många kanske ställer sig är; kan man verkligen få tillbaka titlarna rent rättsligt igen? Inter fick ju tilldelat en titel (05/06) och en annan titel (04/05) annulerades på papperet. Sedan kom ju nya fakta fram och bland annat preskriberades fallet där Inter och Moratti samt Facchetti, för att nämna några, anklagades för långt värre saker än det som Juve straffades för. Detta gör ju att det inte alls ser ut att bli enkelt, men hur är det egentligen rent juridiskt?

Flera bevis och faktaunderlag visar definitivt att det italienska mästerskapet, Serie A, under säsongen 04/05 inte var ”förfalskat” på något som helst sätt av Moggi & Co. Men de blev dömda till något som kallades för ”försök till sportsligt bedrägeri” trots att där inte fanns minsta lilla bevis på att något sportsligt bedrägeri verkligen utfördes eller att det fanns försök för att göra det.

I anklagelserna framgick även att domare valdes ut till matcher och att spelare inför matcherna fick varningar för att bli avstängda till vissa utvalda matcher. Valet av matchdomarna inför matcherna försiggick dock på ett högst regelmässigt sätt. Samtidigt finns det inga som helst bevis på att man försökte få speciellt utvalda spelare varnade och avstängda med hjälp av domarna, särskilt inte inför matcherna mot Juve.
Andra myter som skapades av media i Italien har motbevisats och Paparesta blev bland annat inte alls inlåst i ett omklädningsrum av Moggi under matchen mot Reggina (som Juve förövrigt förlorade).

Det faller alltså ganska så naturligt att här ställa frågan; varför tog man Scudetton från säsongen 04/05 ifrån Juventus egentligen?
En annan sak som är ännu mer märkvärdig är att mästerskapet som Juventus vann säsongen 05/06 aldrig ens har ifrågasatts eller blivit föremål för någon som helst undersökning. Ändå fråntogs Juve den titeln också… Hur kommer det sig?
Till sist så undrar man självklart även varför Guido Rossi, som förutom att sitta i nämnden samtidigt också innehade posten som styrelseledamot i Inter, skänkte 05/06-titeln till ”sitt” Inter utan att någonsin ha gett en rimlig förklaring varför detta gjordes samtidigt som han än idag fortsätter att ignorera alla frågor. Detta är frågor som kräver svar…

Men låt oss ta en titt i lagboken och se hur det egentligen ligger till. Kan Juve få tillbaka sina titlar?

Artikel 39 i de allmänna förfarandereglerna i ”Codice di Giustizia Sportiva” (CGS, eller på svenska ”regelverket för sportslig rättvisa”;) behandlar just ”återkallelser och revideringar” (revocazione e revisione) och där står följande:

Art. 39
Återkallelse och revision

1. Alla beslut som fattats av organ inom den sportsliga rättvisan, vare sig de inte är överklagbara eller om de har blivit oåterkalleliga, kan bli föremål för återkallande inför den federala högsta domstolen, inom trettio dagar om man upptäckt nya fakta eller genom upptäckten av nya handlingar som visar att:

a) beslutet är ett resultat av avsiktlig försummelse av en part till nackdel för en annan part,
b) man bedömt på grundval av falska bevis efter beslutet tagits,
c) det på grund av övermakt eller av andras handlingar som den anklagade under föregående processer inte har kunnat presentera inflytelserika dokument i syfte att nå ett avgörande beslut,
d) man har misslyckats med prövningen av avgörande fakta som man inte kunde känna till i den föregående processen, eller att det efter att beslutet har vunnit laga kraft förekommit nya fakta som skulle ha resulterat i ett annat beslut,
e) det i tidigare förfarandet begåtts ett misstag av domarna som en följd av felaktiga handlingar.

2. Den federala domstolen kan beordra en översyn mot oåterkalleliga beslut om det uppstår eller upptäcks nya bevis efter fällande dom som ensamt eller i kombination med det som redan bedömts visar att den sanktionerade skulle blivit frikänd eller i händelse att de oåterkalleliga besluten baserats på fakta som är oförenliga med nya bevis, eller i fall att man tydligt fastställer falska handlingar i de rättsliga akterna.

3. I förfaranden för revidering skall man tillämpa, om det är lämpligt, förfarandereglerna för ny bedömning i den sista processen.

4. Den som blivit föremål för en återkallelse skall behandlas utan fördomar för att kunna tillåta att man kan föra en talan för en återkallelse av fallet.

5. Man kan inte bestrida beslutet för återkallelse av domen som man dömt om tidigare.

Direktlänk till originaldokumentet finns här (det är självklart på italienska och texten ovan är alltså en översättning av oss på Juventus Sverige).

Det Juventus och Moggi alltså kan fokusera på är framförallt punkt 2, d) som klart och tydligt säger att om man utelämnat en undersökning av avgörande fakta som man inte tidigare kände till i den föregående processen, eller om det kommer fram, efter att beslutet blivit oåterkallelig, nya fakta där vetskapen om detta hade resulterat i en annan dom, ja då skall man kunna göra domen återkallelig och ta upp fallet på nytt igen. Juventus kan alltså få tillbaka sina titlar. Man har ju i den första processen som gjorde att Juve flyttades ner utelämnat en otroligt stor mängd bevismaterial som hade kunnat ändra på utgången av beslutet. Det innebär således alltså att även ett beslut som inte går att överklaga eller som egentligen är oåterkalleligt blir föremål för återkallande inför den högsta domstolen

Man har kanske tidigare som supporter tänkt att ärendet är preskriberad och att det är slut. Men det sista ordet är absolut inte sagt. Det som Palazzi gjorde när han anklagade Inter, Moratti och Facchetti för långt farligare saker än vad Juve anklagades för var inte att han tittade på nya dokument… han hade undersökt de sedan tidigare redan befintliga dokumenten från första domstolen. Dessa dokument hade redan gåtts igenom men det visade sig alltså att man hade gjort det mycket slarvigt. Sedan återstår frågan om huruvida detta var avsiktligt eller ej. Hur som helst så gjorde Palazzi sina slutsatser som åklagare och han lade fram allt i en helt ny version. Men då sade man att detta är precis samma underlag och enligt reglerna ovan så kan man alltså inte få till en ny process på detta vis.

30 dagar skall egentligen räcka enligt Artikel 39 för att man inte ska kunna överklaga med samma material. Så de hade rätt helt rätt och när fallet preskriberades var det absolut inget fel som hade begåtts. Felet hade begåtts långt innan när materialet hade behandlats på helt fel sätt och många saker hade ignorerats.

Det som Moggi har gjort nu är att han har helt nytt material som aldrig använts i domstol, allt är annorlunda då. 2, d) från Artikel 39 kan tillämpas och Juve kan få tillbaka titlarna samtidigt som Moggi & Co blir frikända om man bevisar sin oskyldighet.

Frågan är alltså besvarad… Juventus kan absolut få tillbaka sina titlar… eller rättare sagt, Juve ska få tillbaka dem på papperet!

Fino Alla Fine, FORZA JUVENTUS!!!
/Riham, Lorenzo