No Shit? No Party!

De allra flesta av oss är vidskepliga, mer eller mindre. Säkert har ni alla någon amulett eller så gör ni något speciellt för att försöka hjälpa ert lag att vinna när ni ser matchen...